11. november
aprillist-novembrini
E-Piim Spordihall
Ujula
Ujumisoskus
Staadionid
Muud rajatised
Bootstrap Slider
 • Basseinivee hooldamine • Vee kogus ja vee vahetamine basseinides

  Ujumisbasseinis ~500m3                  Lastebasseinis ~16m3

  Basseinides toimub vee vahetus retsirkulatsiooniga läbi liivafiltrite. Basseinide filtrisüsteemide võimsust iseloomustatakse veevahetusajaga. See on aeg, mille jooksul vesi retsirkulatsiooni teel vahetub. Ujumisbasseinil on see aeg 3 tundi, lastebasseinil 0,5 tundi. Mida lühem on veevahetusaeg, seda kiiremini suudetakse püüda kinni vette sattuv mustus.

  Värsket trassivett lisatakse ~3% kogu vee mahust ühes nädalas.

  Kuidas saab kasutaja basseinivee puhtust hoida?

  Basseinil on alati olemas filtrisüsteem, mis ebasoovitavad ühendid kinni püüavad, kuid siiski saab iga basseinikasutaja kloori kulu basseinis ning seeläbi ebasoovitavate ühendite teket vähendada. Selleks tuleb end alati enne basseini sisenemist korralikult puhtaks pesta. Oluline on end pesta riieteta, kuna riietega kantakse ikkagi sisse seepi, higi jms. Kunagi ei tohi minna otse basseini peale sauna või WC kasutamist. Kellele ikka meeldiks ujuda teise inimese mustuses? Et tunda ise veest mõnu ja lubada seda teha ka kaaskülastajatel, ei tasu karta seepi ja vett enne basseini kasutamist.

  Miks kasutatakse basseinivees kloori?

  Tahame me või ei taha, satub basseinivette paratamatult mitmesugust reostust inimestelt, õhust ja ka veevõrgust, mis on toitaineks bakteritele.Toitainete rohkusest tingituna hakkavad mitmesugused bakterid ja mikroorganismid levima, mis lõpptulemusena võivad olla ohtlikud basseini kasutajatele. Seepärast ongi vajalik basseinivett desinfitseerida, ehk hävitada ebasoovitavad bakterid. Nii kättesaadavuse, tehniliste võimaluste ja ka efektiivsuse poolest on basseinivee puhastamiseks kõige enamkasutatavaks kloori sisaldavad ühendid. Paide Linna Ujulas kasutatakse basseinivee sanitaarhoolduseks naatriumhüpokloritit.

  Vaba kloor ja seotud kloor?

  Niinimetatud vaba kloor, ehk see kloori osa, mis on võimeline mustust hävitama, on basseinivees kasutatavas kontsentratsioonis inimesele ohutu. Kui kloor on aga reageerinud (mustusega), tekivad niinimetatud seotud kloori ühendid, mis ongi kõige ebameeldiva põhjustajaks (iseloomulik lõhn, naha ja limaskesta ärritused jms.). On selge, et mida rohkem satub vette bakterite toitained, seda rohkem tarvitatakse kloori ja seda rohkem tekib seotud kloori ühendeid. Ka seotud klooril e. kloramiinil on desinfitseerimisvõime aga 100 korda väiksem kui vabal klooril. Kuna seotud kloor basseinivees on ikkagi rohkem ebameeldivuste tekitaja, püütakse temaga ka võidelda.

  Millest tekib kloori lõhn?

  Kloori lõhn on üks seotud kloori vormist, mis satub õhku basseiniveest aurustumisel. Kuigi on olemas ventilatsioon, pole ruumis sellist piiri, mis eraldaks puhta ja kloorilõhnalise õhu. Toimub pidev segunemine ja seepärast võtab õhu puhastumine lihtsalt mõnevõrra aega. Vabakloori sisaldust basseiniruumi õhus inimene ei tunne. Seega võib öelda, et mida rohkem on tunda kloorilõhna seda suurem on hetkel seotud kloori kontsentratsioon basseinivees, ning vastupidi. Samuti sõltub klooriühendite kontsentratsioon ümbritsevas õhus basseini kasutuse intensiivsusest. Mida rohkem on basseinis inimesi , seda intensiivsem on basseinivee aurustumine ja sellega seoses ka kloorilõhna levik.

  Kuidas seotud kloori eemaldame?

  Kui basseini ümbritsevast õhust saab ebameeldiva kloorilõhna korralikult toimiva ventilatsioonisüsteemi abiga kergesti eemaldada, on basseiniveest seotud kloori hulga raskem kätte saada. Efektiivne moodus seotud klooriga võitlemiseks on kloorišokk. Kloorišokk tähendab kloori 5...10 kordset üledoseerimist. Kuna aga antud meetod eeldab basseinikasutusaja piiramist, võideldakse enamustes ujulates (ka Paide Linna Ujulas) seotud klooriga nii, et vajalikul hulgal lisatakse basseinivette värsket (veevärgi) vett. Kloramiinidega küllastunud vesi aga juhitakse filtersüsteemi tagasipesutsüklitega kanalisatsiooni.

  Milliseid kemikaale basseinivees veel kasutame?

  Kuna kloori reageerimisel mustusega vee pH (norm pH 7,1) tõuseb ja kloori toime on efektiivne ainult teatud pH vahemikus, siis pH (pH vahemik 6,8-7,5) alandamiseks kasutatakse 36% väävelhappe lahust. Selle kontsentratsioon on siiski väga madal ja on basseini kasutajale täiesti ohutu. Vette tekib ka nii väikseid mustuseosakesi, mida filtrid ei suuda kohe kinni püüda. Selleks lisatakse vette koagulanti (alumiiniumsulfaat), mis need osakesed suuremaks seob, et filter suudaks neid kinni püüda.

  Kemikaalide doseerimine basseinides toimub täisautomaatse süsteemi abil.

  Paide Linna Ujula basseinivee uurimise graafik (aluseks VV 15.märtsi 2007 määrus nr 80 “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele” § 6) kooskõlastatud Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esindusega

  Vee tº, pH, vaba ja seotud kloor

  2x päevas

  Vee tº, pH, vaba ja seotud kloor, ekspressuuring (hägusus, värvus, mikrobioloogilised näitajad)

  Mikrobioloogilised näitajad 1x kuus.

  Keemilised näitajad 1x kuus.

  Veeproovide tulemused Terviseameti kodulehel:

  http://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=159&active_tab_id=U 

  http://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=161&active_tab_id=U